Quốc Hoàn Tattoo Studio

Photos + Videos + Location + Profile + Media

Continue .... #parotstattoo #colortoday #ss3 #Magnolia #asiatattoo #inkart #inked #inkandart #irezumicollective #amazingart #japanstyle #vietnamartist #quochoantattoo #hanoi #vietnam 🇻🇳🇻🇳🇻🇳 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 📲 : Contact and booking : 0983381977 ⛩ Add : Quoc Hoan Tattoo Studio 5B Tạ Hiện - Hoàn Kiếm - Hà Nội #irezumicollective #quochoantattoo #japanstyle #colortoday #parotstattoo #inkart #vietnamartist #magnolia #inkandart #amazingart #ss3 #hanoi #vietnam #inked #asiatattoo
Chim của e béo ghê :)) 🐥 #Donetattoo #sparrows #ss2 #irezumicollective #japanstyle #amazingart #inkart #inked #inkandart #vietnamartist #quochoantattoo #hanoi #vietnam 🇻🇳🇻🇳🇻🇳 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 📲 Contact and booking : 0983381977 ⛩ Add : Quốc Hoàn Tattoo Studio 5B Tạ Hiên - Hoàn Kiếm - Hà Nội #donetattoo #irezumicollective #quochoantattoo #japanstyle #inkart #vietnamartist #inkandart #amazingart #ss2 #hanoi #vietnam #inked #sparrows
Nắng nóng như thế này chỉ có hoà mình với thiên nhiên mới dịu đc các bác ah :)) 🤘 #Doneshadercolor #parrots #ss3 #loading #amazingart #asiatattoo #inkandart #inked #japanstyle #irezumicollective #vietnamartist #quochoantattoo #hanoi #vietnam 🇻🇳🇻🇳🇻🇳 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 📲 : Contact and set the tattoo calendar Quoc Hoan Tattoo Studio ⛩ Add : 5B Tạ Hiện - Hoàn Kiếm - Hà Nội #loading #irezumicollective #quochoantattoo #japanstyle #inked #vietnamartist #doneshadercolor #inkandart #amazingart #ss3 #hanoi #vietnam #parrots #asiatattoo
A ơi e thích hoa sen xanh cho hợp mệnh .! Có ngay Bích Liên cho e , cảm ơn e đã đồng hành đến phút cuối :)) #donetattootoday #lotusblue #ss2 #irezumicollective #japanstyle #inkart #inked #amazingart #vietnamartist #quochoantattoo #hanoi #vietnam 🇻🇳🇻🇳🇻🇳 📲 contact and set the tattoo calendar : 0983381977 ⛩ Add : 5B Tạ Hiện - Hoàn Kiếm - Hà Nội #irezumicollective #quochoantattoo #japanstyle #lotusblue #inkart #vietnamartist #donetattootoday #ss2 #amazingart #hanoi #vietnam #inked
Dạo này đầu óc có vấn đề các bác ah .! Xăm linh tinh quá :)) #parrots #asiatattoo #inprogresstattoo #ss2 #inprogresstattoo #fullsleeve #inkart #inked #vietnamartist #quochoantattoo #hanoi #vietnam 🇻🇳🇻🇳🇻🇳 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 📲 Contact and set the tattoo calendar : 0983381977 ⛩ Add : Quoc Hoan Tattoo Studio 5B Tạ Hiện - Hoàn Kiếm - Hà Nội #quochoantattoo #fullsleeve #inked #inkart #vietnamartist #ss2 #inprogresstattoo #hanoi #vietnam #parrots #asiatattoo
Chen lấn xô đẩy , quy hoạch dần từ h đến cuối năm kiểu j chẳng hết đất e ơi :)) 🤝❤️🤝 #fudomyootattoo #finishoutline #ss1 #5hours #100%lidocain #inprogresstattoo #irezumicollective #japanstyle #inkandart #inked #amazingart #quochoantattoo #hanoi #vietnam 🇻🇳🇻🇳🇻🇳 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 📲 Contact and set the tattoo calendar : 0983381977 ⛩ Add : Quoc Hoan Tattoo Studio 5B Tạ Hiện - Hoàn Kiếm - Hà Nội #5hours #irezumicollective #quochoantattoo #finishoutline #japanstyle #100 #ss1 #fudomyootattoo #inkandart #amazingart #inprogresstattoo #hanoi #vietnam #inked
Finish out line 6 hours ss1 👏 Thank you very much, see you soon🤝❤️🤝 #Parotstattoo #fullsleeve #ss1 #japanstyle #japanese #newasiatattoo #inkart #inked #irezumicollective #inprogresstattoo #quochoantattoo #vietnamartist #hanoi #vietnam 🇻🇳🇻🇳🇻🇳 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 📲 Contact and booking : 0983381977 ⛩ Add : Quoc Hoan Tattoo Studio 5B Tạ Hiện - Hoàn Kiếm - Hà Nội #irezumicollective #quochoantattoo #japanstyle #fullsleeve #ss1 #parotstattoo #inkart #vietnamartist #newasiatattoo #japanese #inprogresstattoo #hanoi #vietnam #inked

social media share